">


Projektu līdzfinansē:
Projektu līdzfinansē:

SIA Ricberry ir saņēmis ES struktūrfondu atbalstu kategorijās:

1) ELFLA "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana",

2) ELFLA "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana",

3) ELFLA "Atbalsts uzņēmuma radīšanai un attīstībai".