">


Uz Ķīnu ar ES atbalstu!
Uz Ķīnu ar ES atbalstu!

SIA Ricberry, 18.12.15., ir noslēdzis līgumu Nr. L-ĀTA-15-3884 ar Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūru par projekta/aktivitātes - "Ārējo tirgu apgūšana, ārējais mārketings" -īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Šī projekta ietvaros varējām 2015. gada decembrī apmeklēt Ķīnu, lai virzītu sarunas par eksporta uzsākšanu uz tālajiem austrumiem.