">


LAD apstiprina ELFLA iesniegto Ricberry projektu!
LAD apstiprina ELFLA iesniegto Ricberry projektu!

Informējam, ka Lauku atbalsta dienests (LAD), ir apstiprinājis SIA "Ricberry" iesniegto projektu (projekts Nr.16-00-A00402-000110) - "Jaunu ražošanas līdzekļu iegāde", kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ietvaros.

Projekta īstenošanas rezultātā, Ricberry plāno paaugstināt ražošanas efektivitāti, produktu pieejamību un eksporta potenciālu.